top of page

ÇEKİRGE MEYDANI
KENTSEL TASARIMI 

Proje Türü: Kentsel Tasarım

Proje Yeri: Bursa

İşveren: Bursa Osmangazi Belediyesi

Yılı: 2017

Durum: Yarışma Projesi

Ekip: Kadir Uyanık, Dicle B. Özdemir

Gizem Temiz, Bedirhan Koç, Zeynep Alpsoy, Ahmet Özer

Ödül: Ulusal Mimarlık Yarışması 2.lik Ödülü 

Bursa, topoğrafyası, doğal ve tarihi mirası, yeşili ve kendine özgü mimari dokusu ile birçok önemli katmanı içerisinde barındıran önemli kentlerden biridir. Çekirge Meydanı ise bu tarihi dokunun önemli noktalarından birini oluşturmaktadır. Önerilen tasarımın en önemli amacı; meydanı, var olan değerlerini zedeleyen unsurlardan arındırarak, kentliye nefes alacakları, toplanacakları, ve gündelik yaşamlarının bir parçası haline getirebilecekleri bir yaşam senaryosu sunmaktır. Tasarım, kendi içinde akıcı ve çevresi ile entegre bir organizasyon sunmaktadır. Kesintisiz dolaşım yolları ve rampalar, birbirine bağlanan meydanlar, yeşil alanlar ve tüm bu önerilen organizasyonun önemli tarihsel yapıları birbirine bağlayan, tarihi, ticari ve turistik bir bütünsel çevre oluşturması, bu projenin ana yapısını oluşturmaktadır. Çekirge Meydanı kentsel tasarım ilkeleri; Trafik yoğunluğunun azaltılarak trafik akışının düzenlenmesi. alandaki yaya kullanımının arttırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması ve yaya erişebilirliğinin kolaylaştırılması, yaya yollarının meydan ve farklı kotlarda sürekliliğinin sağlanması, sokak-meydan bütünlüğünün sağlanması, seyir ve toplanma alanlarını çoğaltmak/genişletmek, yeşilin sürekliliği ve bütünlüğünü sağlamak, önerilen ticari fonksiyonlar ile alanın kullanımının desteklenmesi, otopark düzenlemesi ile alanın araç trafiğinden arındırılması olarak özetlenebilir. Yarışma alanının her noktası farklı perspektifler ve geçişler sunan bir bütün olarak düşünülmüştür. Tüm bu geçişlerde engellilerin de aynı kentsel tadı almaları temel amaçlardan biri kabul edilmiştir.

bottom of page