top of page

İNCİRLİ MEYDANI, PAZAR YERİ VE AKTARMA MERKEZİ PROJESİ

Proje Türü: Kentsel Tasarım, Ulaşım

Proje Yeri: Bakırköy -  İstanbul 

İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yılı: 2021

Durum: Yarışma Projesi

Ekip: Kadir Uyanık, Dicle B. Özdemir, 

Ender Ergün, Eser Ergün, Zeynep Ergün

Elif Durmaz, Damla Çolakoğlu, Tuncay Güner

Ödül: Davetli Yarışma 1.lik Ödülü

İş Birliği: Ergün Mimarlık

Bakırköy, içinde /çevresinde bulunan mevcut ve olası parklar düşünüldüğünde, İstanbul’un en yeşil E-5 Otoyolu profiline sahip ilçelerinden biridir. Proje, bu potansiyeli değerlendirmek ve artırmak üzerine kurulur. Alandaki ulaşım sorunlarına, E5 Otoyolu paralelinde ilerleyen bu yeşil koridoru, yaya ve yeşil odaklı bir kentsel tasarım anlayışıyla zenginleştirerek çözüm arar.  

Proje alanı, bölge için çok önemli iki arterin arasında yer alır: İncirli Caddesi ve Çobançeşme Bulvarı. Bu akslar aynı zamanda Güngören’ i ve Bahçelievler’ i denize bağlar. Çırpıcı Çayırı, pazar yeri, transfer merkezi ve diğer ulaşım odakları da düşünüldüğünde bu iki aksın arasını yaya öncelikli olarak örme ihtiyacı belirgin bir şekilde ortaya çıkar.

Ancak bu fikri gerçekleştirebilmek için halihazırdaki durumda bazı problemler mevcut:

  1. Mevcut ulaşım odakları arasında kopukluklar var.  Metrobüs, metro, otobüs ve dolmuş durakları birbirlerine entegre edilememiş.

  2. Adliye’nin varlığı başlı başına fiziksel bir engel.

  3. Marmara Forum ve IBB arasındaki potansiyel boşluk, proje alanından tamamen kopuk durumda.

   4- Mevcut metro hattı Botanik Park ile pazar yerini çok keskin bir şekilde ayırıyor.

   5- Adliye kavşağı yani Botanik Park’ın batısındaki yol,  transfer merkezi ve pazar yerini birbirinden koparıyor.  Metro hattı ve Adliye’nin  varlığı da bu birleşimi sıkıştırarak alanın en problemli noktası haline getiriyor .

Oysa ki projenin temel hedefi, tam da bu sıkışan noktayı da aşarak İncirli’ yi Çırpıcı Çayırı’ na bağlamak. Çırpıcı Çayırı ve İncirli arasındaki kuvvetlendirilmek istenen bu ana bağlantıyı, güneydeki konutlar, Botanik Park, Zeytinburnu Metrosu, AVM meydanı ve Bahçelievler bağlantılarını da bünyesine katarak zenginleştirmek…

Proje, Genel olarak imar planındaki yerleşim kararlarına ve önerilen fonksiyonlara uyar.

bottom of page