top of page

EFELER BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Proje Türü: Kentsel Tasarım

Proje Yeri: Efeler - Aydın

İşveren: Efeler Belediyesi

Yılı: 2017

Durum: Yarışma Projesi 

Ekip: Kadir Uyanık, Dicle B. Özdemir

Belediye binaları günlük kent hayatı ile ilşkili, kent kimliğini destekleyecek nitelikte yoğun ve farklı işlevlere sahip mekanlardan oluşan yapılardır. Kentli ile birebir ilişki içinde olma durumu, çevresi ile kolay ve doğrudan ilişki kurma  zorunluluğunu getirir. Bünyesinde çözümlenen açık ve kapalı mekanların fonksiyonelliği, yerel yönetim ile kentli etkileşiminin üst seviyede tutacak ve kamusal bütünlüğü sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Önerilen Belediye hizmet binası sosyal birimler ve açık alanları ile mekânsal kurgu dengesini sağlayan, farklı kullanımları ve fonksiyonları bir araya getiren bir yaklaşım sergilemektedir. Kentin merkezinde bulunan alanı değiştirme ve dönüştürme kaygısıyla tasarlanan yapı, aynı zamanda kentin yönetsel ve kamusal kullanımının odağı olmayı hedefler. Kentliyi buluşturur ve kent yaşamına kesintisiz dahil eder niteliktedir.

bottom of page