top of page

EVKA-3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA İSTASYONU 

Proje Türü: Kültür Merkezi, Aktarma İstasyonu

Proje Yeri: Bornova - İzmir

İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yılı: 2017

Durum: Yarışma Projesi 

Ekip: Kadir Uyanık, Dicle B. Özdemir

İzmir ilinin kuzeyde giriş noktası konumunda bulunan proje alanı, yakın çevresinde üniversiteler Bornova ilçe merkezi ve konut dokusu ile çevrilidir. Arazi üzerinde ise; İzmir metro hattı son durağı, şehir içi otobüs peronları ve bunlar arasındaki ilişki belirleyicidir. Bu bağlamda proje alanı yaya hareketi açısından oldukça önemli bir merkez ve kentsel odaktır.
Tasarımın genel yaklaşımı; yaya hareketini kolaylaştırmak ve yönlendirmek, aktarma istasyonunun yanı sıra programın sunduğu sosyal işlev seçkisini kullanarak kentsel bir çekim noktası oluşturmaktır.

asarım temelde kamusal kullanımları zemin ve alt zemin kotunda toplayarak arttıran bir yaklaşıma sahiptir. Bu bağlamda zemin ve alt zemin mekan kurgusu boşluklu ve alanın çeşitli noktalarına uzanan, kentsel ilişkilerin devamlılığını sağlar niteliktedir. Her iki kot yaya erişimi gözetilerek düşeyde birbirine bağlanır. Yurt, spor salonu ve sosyal merkez yapılması öngörülen alanlar yeşil bir peyzaj aksı ile proje alanının kuzeyindeki toplanma alanına ulaşır. Kuzeydeki toplanma meydanından ikincil bir aks ile alanın batısındaki yeşil çatıya ulaşılır. Peyzaj elemanları ve kentsel mobilyalarla desteklenen, çocuk oyun alanlarının ve gezinti parkurlarının bulunduğu yeşil çatı, üst zemindeki ana meydana ulaşır.

Bu meydandan zemin fuayesine, otobüs peronlarına, minibüs ve taksi duraklarına ulaşım sağlanırken yoğun ağaçlı ve korunaklı kamusal alan olarak kente kazandırılır. Satış birimlerinin ve yeme-içme mekanlarının yer aldığı kütle ise alt zemin kotunda salon ve fuayesi ilişki kurarken, üst zemin kotunda otobüs bekleme alanlarına hizmet eder. Otobüs peronları ise Cengizhan Caddesi'nden kontrollü giriş-çıkış alabilecek şekilde yol cephesinde konumlanır.

bottom of page