top of page

İ.K.Ü YERLEŞKESİ 

Proje Türü: Eğitim

Proje Yeri: İstanbul

İşveren: İstanbul Kültür Üniversitesi

Yılı: 2016

Durum: Davetli Yarışma

Ekip: Kadir Uyanık

Üniversite kampüsleri sağladığı eğitim araştırma ortamlarının yanı sıra öğrenci, akademik ve idari personel için sosyal ve kültürel katkılar sağlayan küçük ölçekte kentsel yaşam alanlarıdır. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde kampüs hayatında mimari yapı kadar çevre ve açık alanlarla ilişki ön plana çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yeni arsası için verilen ihtiyaç programı dahilinde açılan yarışmada yeni kampüs için fikir projesi geliştirildi.  

Yoğun ihtiyaç programı ile arsanın eğimi bir bütün olarak ele alınmış, arazi formunun oluşturduğu yönlenmeler ve ana arter bağlantıları birlikte değerlendirilmiş, kurgulanan açık aşan (iç avlu)- sokak ve eğitim birimleri ilişkisi ile ve etrafıyla ve kendi içinde bağlantıları güçlü kurulmuş bir kampüs alanı kurgulanmıştır.

Farklı kotlarda kurgulanan sokaklar kampüs içindeki yaşamın bağlantı yolarını oluştururken iç avlulara açılan farklı fonksiyonlardaki eğitim birimlerinin yarattığı etkileşimli üretim ortamında deneysel ve mesleki anlamda açılımlar sağlayacaktır.

bottom of page