top of page

AYDIN MERKEZ EĞİTİM KAMPÜSÜ 

Proje Türü: Eğitim Yapısı

Proje Yeri: Aydın

İşveren: Milli Eğitim Bakanlığı

Yılı: 2013 - 2014

Durum: Yarışma Projesi

Ekip: Kadir Uyanık, Nihat Eyce, Aslı Özbek Orkan Güzelci, Ali Kemal Terlemez

Ödül: Ulusal Mimarlık Yarışması 1.lik Ödülü

İş Birliği: Yapıhane Mimarlık 

Tasarıma konu olan “Eğitim Kampüs” arazisi programının büyüklüğü nedeniyle kent merkezinin dışında bulunmaktadır. Alana ulaşımın toplu taşım araçları ve servislerle sağlanacağı düşünüldüğünde kent mekânının ürettiği sosyal ilişkilerin tümünden
soyutlanmış bir alan olduğu söylenebilir. Bu nedenle yukarıdaki düşünceler temel alınarak tasarıma konu olan “Eğitim Kampüsü” bir kent modeli olarak kurgulanmış, bir başka deyişle salt bir öğrenme mekânı olmanın ötesinde farklı düzeylerde ve yoğunluklarda
farklı sosyal ilişkilerin üretilebileceği bir yaşam ortamı düşüncesi tasarımı yönlendiren ana fikir olmuştur. Bu bağlamda kent mekânında bulunan kamusal alan, özel alan, meydan, sokak vb. mekânlar yerleşkede bir kent modeli senaryosu içerisinde uygun ölçeklerde bir araya getirilerek tasarımın senaryosu oluşturulmuştur.

Tasarım senaryosu okul bireylerinin ilişki kuracakları mekânlar (meydan-avlu-sokak) ile birlikte kurgulanan program yapılarının, eklemlendiği ve böylece farklı program parçalarını bir arada tutan bir “Yaşam Omurgası” teması üzerine kuruludur.

bottom of page