top of page

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ HİZMET MEYDANI

İşveren: Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 

Proje Türü: Ofis, Belediye Binası 

Ekip: Kadir Uyanık, Dicle B. Özdemir, Zeynep Alpsoy, Bedirhan Koç

Durum: Proje Önerisi

   Belediye binaları, günlük kent hayatı ile ilişkili, kent kimliğini destekleyecek nitelikte yoğun ve farklı işlevlere sahip mekanlardan oluşan yapılardır. Kentli ile birebir ilişki içinde olma durumu, çevresi ile kolay ve doğrudan ilişki kurma zorunluluğunu getirir. Bünyesinde çözümlenen açık ve kapalı mekanların fonksiyonelliği, yerel yönetim ile kentli etkileşiminin üst seviyede tutacak ve  kamusal bütünlüğü sağlayacak nitelikte olmalıdır.               

    Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası olarak önerilen projenin amacı, arazideki mevcut eğimi doğal haliyle kullanmak, çalışma birimlerinin güney yönündeki deniz manzarası ile ilişkisini sürekli tutmak ve maksimum güneşlenme sağlamaktır. Arazinin dar olan doğu yaklaşımı kentle ilişki kurduğu noktadır. Dolayısıyla kentli yaklaşımının bu yönden olması öngörülür.

     Bürokrasinin hakim olduğu kent ve kentliden kopuk belediye yapılarının aksine önerilen yapıda, kamusal alanlar ile ilişki maksimum düzeyde tutulur ve zemin kat, 3 farklı kotta birbiriyle ilişkilenerek 3 farklı avludan bloklara girişler sağlanır.

bottom of page