SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ HİZMET MEYDANI

İşveren: Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 

Proje Türü: Ofis, Belediye Binası 

Ekip: Kadir Uyanık, Dicle B. Özdemir, Zeynep Alpsoy, Bedirhan Koç

Durum: Proje Önerisi

   Belediye binaları, günlük kent hayatı ile ilişkili, kent kimliğini destekleyecek nitelikte yoğun ve farklı işlevlere sahip mekanlardan oluşan yapılardır. Kentli ile birebir ilişki içinde olma durumu, çevresi ile kolay ve doğrudan ilişki kurma zorunluluğunu getirir. Bünyesinde çözümlenen açık ve kapalı mekanların fonksiyonelliği, yerel yönetim ile kentli etkileşiminin üst seviyede tutacak ve  kamusal bütünlüğü sağlayacak nitelikte olmalıdır.               

    Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası olarak önerilen projenin amacı, arazideki mevcut eğimi doğal haliyle kullanmak, çalışma birimlerinin güney yönündeki deniz manzarası ile ilişkisini sürekli tutmak ve maksimum güneşlenme sağlamaktır. Arazinin dar olan doğu yaklaşımı kentle ilişki kurduğu noktadır. Dolayısıyla kentli yaklaşımının bu yönden olması öngörülür.

     Bürokrasinin hakim olduğu kent ve kentliden kopuk belediye yapılarının aksine önerilen yapıda, kamusal alanlar ile ilişki maksimum düzeyde tutulur ve zemin kat, 3 farklı kotta birbiriyle ilişkilenerek 3 farklı avludan bloklara girişler sağlanır. İlk avlu yapının kent tarafından girişini ve ticari fonksiyonları bir araya getirir. İkinci avlu, kültürel birimleri aynı zeminde buluşturur ve üçüncü avluya geçişi sağlar. Üçüncü avlu ise belediye bloklarının arasında kalır, meclis salonu fuayesi ve belediye çalışanlarına hizmet eden kafeterya bu meydana bakar. Yoğun iş temposuna ara verildiğinde çalışanların kolayca ulaşabileceği dinlenme alanıdır.

     Üçüncü avlunun bir üst kotunda, batı cephesinden alınan protokol girişinin diğer birim ve girişler/avlularla ilişkisi koparılır. Bloklar farklı zemin kotlarına farklı yüksekliklerde sıralanır. Farklı kütle ve kotların  birbirine akışıyla elde edilen yapı, deniz karşısında kendini var etmeyen ve yeşil silüette yoğun görünmeyen, çevresine saygılı bir yapıdır.