top of page

PARKur 

Yıl: 2022

Yer: Eyüp - İstanbul

İşveren: Gürsoy Grup

Program: Kentsel Tasarım & Park

Durum: İnşa Edildi

Ekip: Dicle B. Özdemir, Kadir Uyanık

Damla Çolakoğlu

Fotoğraf: Egemen Karakaya

PARKur, 5 adet deneyim/eğlence ünitesi, bilet satış ve yeme-içme kioskları, bekleme ve dinlenme alanları, yürüyüş yolları ile toplamda 23.000 m2 alana yerleşmektedir. Arazi eski bir kömür madeni üzerinde yer almaktadır. Yapılan çalışmalar ve analizler ile zeminde hareketli ve dengesiz bölümler tespit edilmiştir. Dolayısıyla tüm yaklaşım ve konumlandırma, bu tespitlere uygun olacak şekilde, noktasal müdahaleler ve minimum yapılaşma ile ele alınmıştır. Bu konumlandırma ünitelerin kullanım senaryosuna da paralellik göstermektedir. Mevcut tema parkın devamı olarak yapılması planlanan alanın tasarım yaklaşımı ziyaretçiye kesintisiz bir deneyim alanı sunmaktır. Eğlence üniteleri ile yürüyüş parkurları, dinlenme alanları ve çim amfiler bütüncül bir peyzaj problemi olarak ele alınmıştır. Standart boyut ve ölçülerde üretilen eğlence üniteleri birer odak halinde ve yeşil adalar oluşturacak şekilde alana yerleştirilirken, bu odakları birbirine bağlayan yürüyüş yolları aynı zamanda yeme-içme, dinlenme ve wc gibi işlevleri barındırmaktadır. Yeşil adaların birleştiği noktalarda ise meydanlar oluşur. Açık alan mobilyaları ve gölge veren ağaçlar ile bu meydanlar zenginleştirilmiştir. Mevcut kotlara uyularak zemin hareketliliği olabilecek noktalarda geniş yeşil alanlar ve yüksek ağaçlara yer verilmiştir. Sert zeminde ise aynı malzemenin devamlılığı sağlanırken renk farklılıkları ile her bir üniteye giden rota tariflenmiştir. Tasarım, parkın olası genişlemelerine ve teknolojisi değişen eğlence ünitelerinin hızlıca alana adapte edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde ele alınmıştır. Böylelikle yeni eğlence üniteleri parka dahil edilirken tasarımdaki bütüncül yaklaşım da korunabilmektedir.

bottom of page