top of page

GAZHANE KAĞITHANE

Yıl: 2023

Yer: Kağıthane - İstanbul

İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Program: Kültür Kompleksi 

Durum: Devam Ediyor

Ekip: Dicle B. Özdemir, Kadir Uyanık

Gülşah Güneş

Proje, Gazhane’nin bir endüstri mirası olması dolayısıyla endüstri kavramına ve yeni endüstri tanımlarına odaklanır, yıllar boyu kent için enerji üretmiş bu alanın yeni nesil bir üretim mekanına dönüşmesine olanak tanımanın yollarını arar. Bir endüstriyel miras olan Gazhane Kağıthane, tasarım ve fikir geliştirme üzerine kurulu yeni bir endüstri anlayışıyla kent hayatına katılır. Yaratıcı üretimi destekleyen ve bu ortamın oluşması için gerekli ‘karşılaşma’lara olanak sağlayan, düşünsel ve fiziksel üretim mekanları ile birlikte üretmek için açık erişim sunan bir ‘fabrika’dır. Yaratıcılık ve üretim ekseninde mahalle, kent, bölge ve toplum ilişkilerini kurarak kent ve çevre için kamusal bir değer üretir. İnsanları bir arada çalışmaya teşvik eden güvenli ortamı oluşturarak ortaklaşa üretimi organize eder. Kentli, akademi ve üreticiler için bir araya gelme imkanı sunar. Yerel ve gerçek problemlere odaklanan herkes için yeni nesil bir üretim mekanıdır. Barındırdığı düşünsel ve fiziksel üretim mekanları ile hem yaratıcı sektörlerde çalışan ekiplere hem de bağımsız bireylere alan açar.

Gazhane Kağıthane alanının tamamı ‘post endüstriyel peyzaj’ alanı olarak tanımlanır ve mekanı organize eden ana unsur ‘park’ olarak önerilir. Bu bağlamda, ‘park’ zeminine dayandırılan fikrin çıkış noktası, ana yolun hemen karşısındaki İBB Sadabat Parkı’nı da alana dahil etmeyi önerir. Mahalle ve ana cadde ile bağlantı 2 ana giriş ile sağlanır. ‘Park’ bir zemin ile organize edilen mekânsal kurguda, İETT mülkiyeti ile eklenen hangar yapılarının kaldırılması ve Gazhane dönemi yapılarından mevcut olanların sağlıklaştırılması, yıkılmış olanların ise rekonstrüksiyonu önerilir. Mekansal ihtiyaç doğrultusunda 4 adet yeni yapının da eklenmesi ile alanın tamamının bir kampüs olarak çalışması sağlanır. Zemin kotunda tüm alanı dolaşan bir alle ile mekânsal organizasyon sağlanırken, +4.00 kotundaki köprü ile hem Sadabat Parkı ile bağlantı hem de yapıların üst kotlarda birbiriyle bağlantısı sağlanır. Kontrollü erişim gerektiren ‘fiziksel ve düşünsel üretim mekanları’ alanın merkezine yerleşirken kamusal erişimli işlevler alandaki 2 ana giriş bölgesinde, kolay ulaşılabilir, kent ve mahalle ile diyalog kurabilir şekilde konumlanır. Her yapı kendi içinde gerekli işlevleri barındırabilecek şekilde planlanır, açık alanların tamamı etkinlik ve performanslar için kullanılabilir, kapalı alanlar ziyaretçi ihtiyaçlarının yanı sıra idari mekanlar, ofisler, teknik birimler ve depo gibi destek işlevlerin yerleşimine olanak tanır.

bottom of page