top of page

İSLÂM MEDENİYETLERİ
MÜZESİ

Müze, 8.000 m2 sergi alanı ve 2 kattan oluşur. Her katta geniş açıklıklara sahip orta alanlar sergi alanı olarak planlanmış, destek fonksiyonlar ise çeperlere yerleştirilerek ziyaretçinin sergi bölümünde kesintisiz dolaşımı ve bütüncül mekan algısı amaçlanmıştır. İslam mimarisi yorumu olan ve kapsayıcı deneyim alanları olan Kubbe ve Ab-ı Hayat bölümleri orta alanlarda konumlanırken nadide eserlerin yer aldığı vitrinler ise çeperlere yerleştirilerek eserlerin ihtiyaçlarına ve sergi mekanının kıstaslarına göre boyutlandırılmıştır. Sergi tasarımında, farklı dönemlere ait eserlerin bir senaryo bağlamında bir araya getirilmesi ve mekansal biçimlenmeyi oluşturması hedeflenmiştir. Her bir vitrin, sergilenen eserlerin gerekliliklerine ve sergi bölümündeki mekânsal kurguya göre boyutlandırılmıştır. Sergileme tasarımında, eserlerin sergi senaryosuna göre yerleşimleri, her bir eserin kendi bağlamı ile sergilenmesi, sergi kaidelerinin eserleri ön plana çıkartacak şekilde tasarlanması ve yerleştirilmesi, renk seçimlerinde eserlerin renkleri ile uyum göz önünde bulundurulmuştur. 

Yıl: 2022

Yer: Çamlıca - İstanbul

İşveren: İstanbul Çamlıca Eğitim ve Kültür Vakfı &

Gürsoy Grup Restorasyon

Program: Müze 

Durum: İnşa Edildi

Ekip: Dicle B. Özdemir, Kadir Uyanık, Magsat Recepbayew

Gizem Arslaner, Anıl Asal, Tuncay Güner, Damla Çolakoğlu

Fotoğraf: Alp Eren - Altkat

Danışman: Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı

Kurumsal Kimlik: Bülent Erkmen 

Sergi Grafikleri ve Yönlendirme: Pompaa

Görsel-İşitsel Proje Yapım: Decol Media & Nohlab

bottom of page