top of page

MEB AYDIN
EĞİTİM KAMPÜSÜ

Ödül: Ulusal Mimarlık Yarışması 1.lik Ödülü

Yıl: 2013

Yer: Aydın

İşveren: Milli Eğitim Bakanlığı

Program: Eğitim

Durum: Konsept Proje

Ekip: Kadir Uyanık, Nihat Eyce, Aslı Özbek,

Orkan Güzelci, Ali Kemal Terlemez

İş Birliği: Yapıhane

Tasarıma konu olan “Eğitim Kampüs” arazisi programının büyüklüğü nedeniyle kent merkezinin dışında bulunmaktadır. Alana ulaşımın toplu taşım araçları ve servislerle sağlanacağı düşünüldüğünde kent mekânının ürettiği sosyal ilişkilerin tümünden soyutlanmış bir alan olduğu söylenebilir. Bu nedenle “Eğitim Kampüsü” bir kent modeli olarak kurgulanmış, bir başka deyişle salt bir öğrenme mekânı olmanın ötesinde farklı düzeylerde ve yoğunluklarda farklı sosyal ilişkilerin üretilebileceği bir yaşam ortamı düşüncesi tasarımı yönlendiren ana fikir olmuştur. Bu bağlamda kent mekânında bulunan kamusal alan, özel alan,meydan,sokak vb. mekânlaryerleşkede bir kent modeli senaryosu içerisinde uygun ölçeklerde bir araya getirilerek tasarımın senaryosu oluşturulmuştur. Bu bağlamda kent mekânında bulunan kamusal alan, özel alan,meydan,sokak vb. mekânlaryerleşkede bir kent modeli senaryosu içerisinde uygun ölçeklerde bir araya getirilerek tasarımın senaryosu oluşturulmuştur. Tasarım senaryosu okul bireylerinin ilişki kuracakları mekânlar (meydan-avlu-sokak) ile birlikte kurgulanan program yapılarının,eklemlendiği ve böylece farklı program parçalarını bir arada tutan bir “Yaşam Omurgası” teması üzerine kuruludur.

bottom of page