top of page

ORHANGAZi MEYDANI

Ödül: Ulusal Mimarlık Yarışması 1.lik Ödülü

Yıl: 2012

Yer: Bursa

İşveren: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Program: Kentsel Tasarım

Durum: Konsept Proje

Ekip: Kadir Uyanık, Zafer Ertürk, Emel Birer,

Orkan Güzelci, Ali Kemal Terlemez

Bursa, topoğrafyası, doğal ve tarihi mirası, yeşili ve kendine özgü mimari dokusu ile birçok önemli katmanı içerisinde barındıran önemli kentlerden biridir. Bu tasarımın en önemli amacı, kenti var olan bu değerleri zedeleyen unsurlardan arındırarak, kentliye nefes alacakları, toplanacakları, tarihi yalın haliyle seyredecekleri bir yaşam senaryosu sunmaktır. Tasarım, kendi içinde akıcı ve çevresi ile entegre bir organizasyon sunmaktadır. Kesintisiz dolaşım yolları ve rampalar, birbirine bağlanan meydanlar, yeşil parklar ve tüm bu önerilen organizasyonun önemli tarihsel yapıları birbirine bağlayan, tarihi, ticari ve turistik bir bütünsel çevre oluşturması, bu projenin ana yapısını oluşturmaktadır. Bursa’nın tarihin en önemli mimari zenginlikleri ile bezenmiş tasarım alanında; yeşilin sürekliliği, yaya mekanlarının meydan ve farklı kotlarda sürekliliği en önemli tasarım ilkesi olarak ele alınırken bu yörenin bir müze kent olarak düzenlenmesi amaçlanmıştır. Günümüz müzecilik kavramı anlayışı, müzelerin birer yaşayan örgütlenme biçimine dönüştürmüş, kapsamlı müze yanında müze-kent fikri ortaya çıkmıştır. Bu yörenin de ziyaretçileri ile yaşamı ve varlıkları ile beraber bir müze-kent olarak yorumu doğru olacaktır. Önerilen projede, güçlü yaya akslar, teraslar arası bağlar, meydanın aktif kullanımı temel alınmıştır.

bottom of page